Workshops för förskola och skola
Utbildad inom pedagogik och Skapande skola-projekt på Konstfack. Erfaren museipedagog.
Aktuella workshops:
Förskola och klass F-3: Kjelles känslor