Omslag till en av Svenska Kyrkans tidskrifter, vår 2021. 
I anslutning till en artikel skriven om Enebo barnpensionat i Järna på 1940-talet.
Back to Top