Genom utbildningen Förlagskunskap på Stockholms universitet 2019/20, med avslutande praktik på Natur & Kultur Läromedel har jag breddat min verksamhet för att även kunna jobba med text. Jag finns nu tillgänglig för frilansuppdrag som redaktör och korrekturläsare. Mer information och kontaktformulär finns här.
Back to Top