Genom utbildningen Förlagskunskap på Stockholms universitet 2019/20 har jag breddat min verksamhet för att även kunna jobba med text. Just nu söker jag korrekturläsningsuppdrag.
Back to Top