Clients & Publishers

 

 • Liber Läromedel
 • Opal
 • Rabén&Sjögren
 • B.Wahlströms
 • Berghs Förlag
 • Unga Lava
 • Hippo Bokförlag
 • IKEA genom Expology
 • IVO genom Svensk Information
 • Göteborg Stad
 • En bok för alla
 • Soul Design (Örebro rådhus julkalender)
 • Gehrmans Musikförlag
 • Adastra/Studentlitteratur
 • Hegas
 • Ensemble Yria
 • Kulturtidskriften Cora